انتخاب لابراتوار تخصصی زبان classmate به عنوان مطمئن ترین و پرکاربردترین نرم افزار آموزش زبان توسط دانشگاه خلیج فارس بوشهر

لابراتوار تخصصی زبان

دانشگاه خلیج فارس بوشهر برای تجهیز لابراتوار زبان نزدیک به یکسال در این حوزه به تحقیق و مطالعه پرداخت تا ضمن بررسی های فنی و کاربردی نرم افزارهای موجود، با نظرسنجی از سایر دانشگاهها و شرکت هایی که از این تکنولوژی استفاده می کنند اقدام به خرید و تجهیز نماید. در این راستا لابراتوار تخصصی زبان classmate به علت مرتفع نمودن نیازهای کاربری، به عنوان کامل ترین نرم افزار آموزشی و شرکت مهندسی نوآوران تحقیق به دلیل حضور در محل دانشگاه برای ارائه دمو، ارائه خدمات پس از فروش و لایسنس مطمئن به عنوان شایسته ترین شرکت انتخاب شدند. این پروژه در آبان ماه سال ۱۳۹۶ با موفقیت و رضایت کامل دانشگاه خلیج فارس بوشهر اجرا گردید.

لابراتوار تخصصی زبان