Tag Archives: اطلاعات

۵ دلیلی که چرا باید یک زبان جدید یاد گرفت

دلیل اول این است که فرهنگ شما بسیار زیاد خواهد بود. آن دسته از افرادی که دارای فرهنگ هستند افرادی آگاه هستند و راه خود را در سراسر زندگی می دانند. اگر زبان دیگری را نیز می دانید، شما دارای فرهنگ بیشتر و در نتیجه این قابلیت به شما اجازه می دهد تا به سفر […]

کودکان چگونه زبان می‌آموزند؟

زبان، بزرگترین و متداول‌ترین روش برقراری ارتباط در دنیا است که دارای انواع گوناگونی از قبیل اسپانیایی، انگلیسی، چینی، ژاپنی و… می‌باشد. ما زبان را در جریان زندگی خود می‌آموزیم و از آن استفاده می‌کنیم. مغز انسان برای صحبت کردن به یک زبان خاص از قبل برنامه‌ریزی نشده است، با این حال ما قادر به […]