Tag Archives: میکروفن

مزایای استفاده از لابراتوار زبان

صدا لابراتوار زبان برای تمام دانش آموزان فرصت های برابری را برای شنیدن صدای استاد و نیز شنیده شدن صدایشان توسط استاد فراهم می کند. این موضوع با مکان نشستن و استقرار دانش آموزان خللی ایجاد نمی کند. هر دانش آموز می تواند به مطالب آموزشی بر اساس آنچه برای خودش راحت و خوشایند است […]