Tag Archives: هدفن

آموزش هوشمندانه

لابراتوار زبان لابراتوار زبان کلسمیت ( classmate)، نرم افزار آموزشی است که به ارتقای امر آموزش در مراکز آموزشی کمک فراوانی کرده است. لابراتوار آموزشی زبان به استاد کمک می کند تا به کنترل، رصد، برقراری ارتباط و نیز یاری رساندن به دانشجویان و زبان آموزان بپردازند. در واقع در نرم افزار آموزشی لابراتوار زبان […]