Tag Archives: یادگیری زبان دوم

فواید ادراکی یادگیری زبان خارجی

خبرنامه آنلاین برنامه استعدادیابی دانشگاه دوک(The Duke University) برای والدین کودکان با استعداد در آمریکا برنامه های زبان خارجی اغلب یکی از اولین مواردی هستند که به دقت مورد بررسی قرار می گیرند و در صورت عملکرد ضعیف دانش آموزان چه در سطح دبستان، راهنمایی و یا دبیرستان در ارزیابی ها و بحران های بودجه، […]