نرم افزار آموزشی زبان کلسمیت (Classmate)

نرم افزارآموزشی زبان کلسمیت ( classmate )

شرکت مهندسی نوآوران تحقیق در راستای اقدامات سازنده خود پیرو طرح هوشمندسازی مدارس، مراکز آموزشی و سازمان های آموزشی کشور، افتخار دارد اولین نرم افزار فارسی زبان آموزش زبان را در سطح کشور رونمایی کند. این نرم افزارآموزشی زبان ” کلسمیت (Classmate) ” نام دارد.

مراسم رونمایی و معرفی این نرم افزار در تاریخ ۷/۴/۹۳ برگزار شد، و بزودی استفاده گسترده از این نرم افزار در سراسر کشور و همچنین کشورهای همسایه آغاز خواهد شد.

نرم افزارآموزشی زبان کلسمیت ( classmate )
نرم افزارآموزشی زبان کلسمیت ( classmate )