مزایای استفاده از لابراتوار زبان

صدا
لابراتوار زبان برای تمام دانش آموزان فرصت های برابری را برای شنیدن صدای استاد و نیز شنیده شدن صدایشان توسط استاد فراهم می کند. این موضوع با مکان نشستن و استقرار دانش آموزان خللی ایجاد نمی کند. هر دانش آموز می تواند به مطالب آموزشی بر اساس آنچه برای خودش راحت و خوشایند است گوش دهد. هیچ یک از موضوعات آموزشی با توجه به انتقال صدا از طریق هدست ها به صورت غیر واضح شنیده نمی شود.
استقلال
هدست و میکروفن برای دانش آموزان از نظر روانی، استقلال و امنیتی فراهم می کند که توانایی صحبت کردن را در آنها تقویت می کند. این تجهیزات مانعی را که در کلاس های معمولی احساس می شود و مانع صحبت کردن دانش آموزان خجالتی می شود را برطرف کرده است. معلم می تواند به راحتی با یک یا گروهی از دانش آموزان بدون ایجاد خلل در فعالیت سایر افراد کلاس صحبت کند.
غلبه بر خجالتی بودن
استفاده از تجهیزات لابراتوار زبان باعث تشویق دانش آموزان شده و آنها را ترغیب می کند آزادانه صحبت کنند و اگر صحبت کردن در مقابل سایر دانش آموزان آنها را آزار می دهد با استفاده از تجهیزات لابراتوار زبان به راحتی و در همان مکانی که نشسته اند، صحبت کنند. تجهیزات لابراتوار زبان حس راحتی و آزادی را در دانش آموزان ایجاد می کند.
توجه
از آنجا که لابراتوار زبان به دانش آموزان اجازه می دهد به صورت شخصی و انفرادی به دروس گوش فرا دهند توجه هر یک از دانش آموزان منعطف بر برنامه آموزشی است که باعث افزایش تمرکز و توجه آنها به مطالب درسی شده و موجب تقویت و تشویق دانش آموزان در آنالیز مطالب درسی می شود.
شخصی سازی
لابراتوار زبان امکاناتی را فراهم می کند که بتوان کلاس را به چند گروه تقسیم کرد. این گروه ها هر کدام جداگانه می توانند به برنامه های متفاوتی بر حسب سلیقه و نیاز خود گوش فرا دهند.
تقویت مهارت های شنیداری
مهارت های شنیداری از اجزای اصلی کسب مهارت و روانی کلام محسوب می شود. لابراتوار زبان به دانش آموزان کمک می کند مهارت های زبانی خود را تقویت کرده و پروسه برقراری ارتباط در آنها به خوبی شکل گیرد. دانش آموزان کاربرد صحیح زبانی را از طریق هدست های خود می شنوند بجای اینکه بخواهند از نحوه صحبت کردن سایر دوستان شان که حتما ایراداتی هم دارند کپی برداری کنند.
گوینده بومی/ صداهای متفاوت
تجهیزات لابراتوار زبان این امکان را فراهم می کند که دانش آموزان از مدل های صدایی متفاوت به جای صدای یک معلم که معمولا هم گوینده بومی نیست بهره ببرند. تجهیزات مدرن لابراتوار از یک صدای نمونه استفاده می کنند که امکان صحبت کردن و استفاده به جای صدای نمونه را برای بقیه کلاس فراهم می کند.
کارایی
معلم می تواند فعالیت تک تک دانش آموزان را به صورت موثر و کارامد با استفاده از لابراتوار زبان رصد کند. در یک کلاس معمولی هنگامی که معلم با یکی از دانش آموزان صحبت می کند سایر دانش آموزان به گفتگوی آنها گوش می دهند و فعالیت خود را متوقف میکنند اما در یک کلاس مجهز به لابراتوار زبان گفتگوی معلم با یکی از دانش آموزان باعث ایجاد اختلال در فعالیت سایرین نمی شود. همچنین معلم می تواند با دانش آموزان بیشتری فقط با استفاده از کامپیوتر ارتباط برقرار کند. لابراتوار زبان باعث بهره وری در زمان و افزایش نسبت زمانی تعامل و گفتگوی معلم و دانش آموزان می شود.
ضبط صدا
دانش آموزان در لابراتوار زبان امکان ضبط صدای خود و مدل نمونه را دارند. هر دانش آموز به صورت مجزا می تواند به بخش مورد نظر درسی خود دسترسی داشته باشد و روی همان قسمت کار کند.