نقش لابراتوار زبان انگلیسی در یادگیری

لابراتوار زبان انگلیسی

با توجه به  تلاش های  بسیار در جهت بهبود کیفیت یادگیری و آموزش زبان انگلیسی در کشور، اما با وجود بهبودهای حاصل شده همچنان به وضع ایده آل در این زمینه نزدیک نشده ایم.
مهمترین نکته این است که رویکرد ایرانیان در آموزش زبان انگلیسی چندان به روز نیست. در واقع، همچنان تمایل زیادی به استفاده از برخی روش های سنتی و ساختاری، بخصوص Audiolingualism (شنیداری، گفتاری) در آموزشگاه ها و مؤسسات زبان،روش ترجمه گرامری(GTM) در مدارس وجود دارد. در مورد Audiolingualism ، باید این نکته ذکر شود که این روش قدیمی به زبان آموز اجازه نمی دهد در آموزش زبان انگلیسی نقش فعال و پاسخگو داشته باشد.در این روش، به آنچه در ذهن زبان آموز می گذرد اهمیت چندانی داده نمی شود و همچنین هیچ فضایی برای بروز روند طبیعی تعامل و گفتگووجود ندارد.
شاید بارها در ذهن زبان آموزان این پرسش بوجود آمده است که چگونه یادگیری زبان را انگلیسی را شروع کنند؟ و از چه روش هایی برای یادگیری استفاده کنند؟در این راستا، استفاده از سیستم های نوینی مثل نرم افزاهایی که برروی سیستم نصب می شود این قابلیت را به کاربر می دهد که با سیستم های تطابق تلفظ ، خود را در همان فضا احساس کنند ، اسم دیگر این نرم افزار لابراتوار زبان انگلیسی می باشد که زبان آموز با استاد و یا یک زبان آموز دیگر به بحث و تبادل در خصوص یک موضوع خاص می پردازند و دقیقا احساس یک فرد که زبان خارجه صحبت میکند را درک می کند.
شما میتوانید برای آشنایی با لابراتوار زبان انگلیسی شرکت نوآوران تحقیق سایر مقالات ما در این زمینه مشاهده کنید.

منبع: وبسایت شرکت مهندسی نوآوران تحقیق