Tag Archives: آموزش کلمات

چرا باید کودکان و دانش آموزان با زبان و فرهنگ های مختلف آشنا شوند

تحقیقات فراوانی در مورد مزایای یادگیری دو زبان مختلف انجام شده است که نشان می دهد، بهترین زمان برای یادگیری دو زبان مختلف، سنین پایین است.در زمانی که جوان هستیم و مغز ما در حال رشد و توسعه است،زبان های زیادی را می توان بعنوان یک زبان واحد جذب نمود. حتی بعضی از تحقیقات، محدودیت […]