Tag Archives: ارتباطات فرهنگی

مزایای یادگیری زبان خارجی در سنین پایین

یادگیری یک زبان جدید در هر سنی، از بسیاری جهات، یک تجربه فوق‌‌العاده سودمند است. درحالی‌که یادگیری یک زبان یک تجربه پرمایه برای تمام سنین است، این کار برای کودکان بیش‌ترین بهره را دارد. یادگیری زبان در سنین پایین، باعث ایجاد زمینه برای بهره‌گیری و استفاده از فرصت‌های بیش‌تر می‌شود. کودکان به صورت ذاتی به […]