Tag Archives: تجهیزات سمعی و بصری

نقش لابراتوار زبان در یادگیری زبان انگلیسی

زبان به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط به شمار می رود که به واسطه آن می توان پیام هایی را منتقل کرد. دانش آموزان از فرهنگ ها و مناطق مختلف یادگیری زبان انگلیسی به صورت حرفه ای را امری دشوار می بینند. شوق زبان آموزی راه حل هایی نیز برای رفع این مشکل در نظر […]