Tag Archives: شبکه های پشتیبانی

معرفی زبان به کودکان در سنین کم

تحقیقات اخیر نشان می دهد که دو زبانه بودن مزایای فراوانی دارد. دانستن دو زبان به ما کمک می کند تا ساختار زبان را بهتر درک بکنیم و همچنین دید ما را نسبت به فرهنگ های دیگر می گشاید. دوزبانگی می تواند علائم آلزایمر را به تاخیر بیاندازد و همچنین به مردم سراسر جهان کمک […]