Tag Archives: زبان خارجی

چرا کودکان در سنین کم، باید زبان خارجی را یاد بگیرند؟

یادگیری و صحبت کردن به زبان های دیگر به معنای جای کسی را در اجتماع انسانی گرفتن است یعنی به سراغ افراد در سرتاسر مرزهای فرهنگی و زبانی رفتن. زبان فراتر از سیستمی است که قابل توضیح باشد و مهم ترین پیوند برای ارتباط با دنیای اطراف است. زبان فرهنگ در حال جنبش و حرکت […]

مزایای یادگیری زبان خارجی در سنین پایین

یادگیری یک زبان جدید در هر سنی، از بسیاری جهات، یک تجربه فوق‌‌العاده سودمند است. درحالی‌که یادگیری یک زبان یک تجربه پرمایه برای تمام سنین است، این کار برای کودکان بیش‌ترین بهره را دارد. یادگیری زبان در سنین پایین، باعث ایجاد زمینه برای بهره‌گیری و استفاده از فرصت‌های بیش‌تر می‌شود. کودکان به صورت ذاتی به […]

فواید ادراکی یادگیری زبان خارجی

خبرنامه آنلاین برنامه استعدادیابی دانشگاه دوک(The Duke University) برای والدین کودکان با استعداد در آمریکا برنامه های زبان خارجی اغلب یکی از اولین مواردی هستند که به دقت مورد بررسی قرار می گیرند و در صورت عملکرد ضعیف دانش آموزان چه در سطح دبستان، راهنمایی و یا دبیرستان در ارزیابی ها و بحران های بودجه، […]